Paragon Languages Center Luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Tổ chức thi IELTS với Hội Đồng Anh tại Hải Phòng Đối tác hàng đầu của Hội đồng Anh Paragon - Chuyên gia đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh tổng quát Tiếng Anh Thương mại tổng quát Celebrating long years of partnership in VSUP-Haiphong Kỷ niệm năm dài của quan hệ đối tác trong VSUP - Hải Phòng

Tin mới nhất

 Paragon là một trong 5 đối tác hàng đầu của British Council về đào tạo và tổ chức thi IELTS tại miền Bắc

Các kết quả đạt được trong suốt thời gian qua cho thấy...

Tư vấn